ผู้จัดการและผู้อำนวยการ   
ผศ.ดร.ยุวดี นาคะผดุงรัตน์
Yuvadee Nakapadungrat, Ph.D.
  
ปฎิทินกิจกรรมโรงเรียน   >>ขยาย
กิจกรรมของโรงเรียน>>ดูทั้งหมด
CD-Gallery
คณะครูเข้าร่วมถวายพระพรชัยมงคล​ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ​ พระองค์​เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์​ คณะครูเข้าร่วมถวายพระพรชัยมงคล​ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ​ พระองค์​เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์​ คณะครูและนักเรียนถวายราชสักการะเนื่องในวันมหิดล คณะครูและนักเรียนถวายราชสักการะเนื่องในวันมหิดล พิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง คณะผู้บริหารเข้าถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา​สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง คณะผู้บริหารเข้าถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา​สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง คณะผู้บริหารเข้าร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์​ถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา​ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว คณะผู้บริหารเข้าร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์​ถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา​ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา​ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา​ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ถวายพระพรสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ ถวายพระพรสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ ถวายพระพร ถวายพระพร พิธีถวายราชสักการะ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พิธีถวายราชสักการะ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร กีฬาประเพณีสาธิตจุฬา - จิตรลดา ครั้งที่ 44 กีฬาประเพณีสาธิตจุฬา - จิตรลดา ครั้งที่ 44 ค่ายวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ค่ายวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ผู้บริหารและครูโรงเรียนจิตรลดา ลงนามถวายพระพร ผู้บริหารและครูโรงเรียนจิตรลดา ลงนามถวายพระพร พิธีถวายสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร พิธีถวายสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร ถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

CD-Activity

ข่าวสารประชาสัมพันธ์>>ดูทั้งหมด
::Chitralada School::
จิตรลดา Channel>>ดูทั้งหมด

คนเก่งจิตรลดา>>ดูทั้งหมด
CD-Genius
เพิ่มความรู้ ภูมิปัญญาครู>>ดูทั้งหมด
CD-Genius