ปฎิทินกิจกรรมโรงเรียน   >>ขยาย
..ประวัติโรงเรียนจิตรลดา..
จำนวนนักเรียนปัจจุบัน
 

ระดับชั้นอนุบาล

298 คน

ระดับประถมศึกษา

743 คน

ระดับมัธยมศึกษา

569 คน

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

471 คน