ปฎิทินกิจกรรมโรงเรียน   >>ขยาย
..ประวัติโรงเรียนจิตรลดา..
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร สยามบรมราชกุมารี H.R.H.Princess Maha Chakri Sirindhor
 
เลขประจำพระองค์ 28 นักเรียนจิตรลดารุ่นที่ 3
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิรินธรเทพรัตนสุดา กิติวัฒนาดุลโสภาคย์ เริ่มทรงพระอักษร ณ วันที่ 2 ตุลาคม 2501
พระราโชวาทในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานเนื่องในงานปิดภาคการศึกษาของโรงเรียนจิตรลดา ณ ห้องประชุมโรงเรียนจิตรลดา

    “.....ก่อนอื่นขอแสดงความชื่นชมกับนักเรียนทุกคนทีได้สามารถทำประโยชน์แก่ตัวเอง ทั้งครอบครัว และผู้อื่น ในสังคมโดยการสามารถสำเร็จการศึกษาเป็นชั้น ๆ ชั้นใดชั้นหนึ่ง ทั้งบางคนยังสามารถเรียนได้ดีเยี่ยม ทำให้เป็นที่ชื่นชมของคนทั่วไป และได้รับรางวัลเป็นข้อตอบแทน ขอให้รักษาความตั้งใจอันนี้กระทำสิ่งที่ดีเช่นนี้ต่อไปเรื่อยๆ โดยไม่หยุดยั้ง เพราะว่าการทำเช่นนี้คือ ตั้งใจเรียนหนังสือให้ดี ตั้งใจค้นคว้าหาความรู้ ทำประโยชน์ให้แก่ตัวเอง ครอบครัว และสังคมในด้านต่าง ๆ คือ มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ได้ช่วยผู้อื่น อย่างที่ท่านอาจารย์ใหญ่ได้กล่าวถึง เช่นได้ไปช่วยคนที่เขามีโอกาสต่าง ๆ ในชีวิตน้อยกว่าพวกเรา นั่นก็ถือว่าเป็นการทำสิ่งที่ดีแล้วให้รักษาความดีอันนี้ที่ทุกคนได้ตั้งใจปฏิบัติมา ต้องถืออยู่เสมอว่าเรานี่นับว่าโชคดีนักที่ได้มีโอกาสศึกษาต่อจากชั้นบังคับต่อไป เมื่อได้ศึกษามีความรู้มาก ๆ แล้วก็ได้มีการงานอาชีพที่ดี สามารถจะมีความเป็นอยู่ที่สุขสบายได้ต่อไปในชีวิต อันนี้ถ้าเราทำสิ่งที่ดีที่ควรแล้ว จะได้เป็นการช่วยทั้งตัวเองทั้งบ้านเมืองหรือสังคมที่กว้างออกไป....”

    “.....ทีนี้สำหรับนักเรียนโตขอฝากข้อคิดในการเรียนบ้างเล็กน้อย คือนักเรียนชั้นโตหรือเมื่อจบจากโรงเรียนไปในมหาวิทยาลัย แล้วก็มีโอกาสจะเลือกวิชาเรียนต่าง ๆ ก็แนวคิดในการเลือกนี้ คิดว่าควรจะเลือกสิ่งที่คิดว่าจะเป็นประโยชน์และเป็นคุณในการประกอบอาชีพต่อไปไม่ใช่ว่าอันนี้มันกำลังดูโก้ดี เรียนได้ง่าย ๆ เรียนแล้วจะได้คะแนนดีกว่าคนอื่น ซึ่งอันนั่นก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่จะเลือกได้เหมือนกัน แต่ว่าขอให้คิดถึงว่าเดี๋ยวนี้ในชีวิตนี่มันไม่ใช่ของง่าย ยากลำบาก ได้ช่วงตอนที่จะไปหางานทำ เราก็คงไม่มีพ่อแม่หรือผู้ปกครองหรือคนอื่นที่จะช่วยให้อะไรต่ออะไรไปได้ตลอดชีวิต คงต้องมีสักวันที่อาจจะตกอับตกยากขึ้นมาบ้าง เพราะฉะนั้นที่เรียนไว้ ทำอะไรเป็นหลาย ๆ อย่างนั่นก็เป็นของดี พอเลือกงานเลือกการทำแล้วจะได้พอมีอย่างนี้ ไม่มีทำก็สามารถทำอย่างอื่นได้ ไอ้การทำอะไรเป็นหลาย ๆ อย่างนี่เป็น และไม่ต้องเป็นภาระของผู้อื่น ถือได้ว่าเป็นเกียรติ และเป็นการทำความดีอย่างหนึ่ง....”
ณ วันที่ 21 มีนาคม 2524

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานสัมภาษณ์ เนื่องในโอกาสโรงเรียนจิตรลดาครบรอบ 50 ปี

    “......รู้สึกว่านักเรียนที่นี่มีคุณสมบัติดีอยู่อย่าง คือ มีน้ำใจ มีน้ำใจต่อเพื่อนร่วมโรงเรียน ร่วมชั้นต่างๆ ต่อครูบาอาจารย์ และยังคนทั่วๆไป ทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ท่านได้นำเอาไว้ตั้งแต่สมัยก่อน ถึงเวลาปีใหม่ก็เชิญนักเรียนที่พิการหรือว่าคนอื่นๆ จากโรงเรียนอื่นมาและเราก็เป็นเจ้าภาพที่จะดูแล ทางนักเรียนที่โรงเรียนรู้สึกจะเป็นคนมีน้ำใจ ขอร้องได้ ให้มาช่วยงานหรือขอร้องให้ช่วยคนอื่นที่ลำบาก.....”
ณ วันที่ 5 สิงหาคม 2547