ปฎิทินกิจกรรมโรงเรียน   >>ขยาย
..ประวัติโรงเรียนจิตรลดา..
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร H.R.H.Crown Prince Maha Vajiralongkorn
 
เลขประจำพระองค์ 9 นักเรียนจิตรลดารุ่นที่ 2
สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าวชิราลงกรณฯ เริ่มทรงพระอักษรในชั้นอนุบาล 1 ณ วันที่ 10 มกราคม 2499
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร พระราชทานสัมภาษณ์ เนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี โรงเรียนจิตรลดา
    “......โรงเรียนจิตรลดาเริ่มต้นมาอย่างถูกต้อง ด้วยอุดมการณ์และเป้าหมายที่ดี และประสบความสำเร็จได้ อย่างน้อยที่พวกเราอ่าน ก.ไก่ ข.ไข่ได้ ก็ต้องรู้ว่า ที่พวกเราใช้งานมาได้นั้นเริ่มจากตรงนั้น จะปฏิเสธตรงนี้ไม่ได้ ก็ต้องสำนึกถึงบุญคุณ ต้องนึกถึงสิ่งที่ดีๆ ว่าเราเริ่มต้นการศึกษาจากตรงนั้น เขียน ก.ไก่ เป็น บวกเลขได้ตอนนั้น ... ที่เราประทับใจโรงเรียนจิตรลดา คือ ความรู้สึกที่มีเยื่อใย เป็นโรงเรียนที่มีความรัก ความอบอุ่น.....” ".......เป็นคนที่นึกถึงครูบาอาจารย์ตลอด ไม่ว่าจะเป็นครูไทย ครูฝรั่งที่เคยสอนมา ต้องระลึกว่าเรามีความรู้พื้นฐานมีความรู้ได้ การเปิดประตูแห่งความรู้ความสามารถขั้นพื้นฐานนี่มาจากไหน ก็มาจากครูบาอาจารย์ที่ทุ่มเทสอนมา ความรู้สึกก็ไม่เปลี่ยนแปลงกับครู...."
ณ วันที่ 10 สิงหาคม 2547
(นำมาจากหนังสือ 50 ปี โรงเรียนจิตรลดา)