Responsive Image Gallery <

ผู้ช่วยศาสตราจารย์​ ดร.ยุวดี​ นา​คะ​ผดุง​รัตน์​ และคณะครูนำแจกันดอกไม้ไปร่วมถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ผู้ช่วยศาสตราจารย์​ ดร.ยุวดี​ นา​คะ​ผดุง​รัตน์​ และคณะครูนำแจกันดอกไม้ไปร่วมถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี​ เนื่องในโอกาสวันคล้าย​วันประสูติ​ 4 กรกฎาคม​ 2565 ณ อาคารวิจัยเคมี สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ถนนแจ้งวัฒนะ