ปฎิทินกิจกรรมโรงเรียน   >>ขยาย
..ประวัติโรงเรียนจิตรลดา..
จำนวนครู บุคลากรทางการศึกษา และ พนักงาน ปัจจุบัน
 

ครูประจำ 4 ระดับ

278 คน

ครูต่างชาติ

15 คน

บุคลากรทางการศึกษา

4 คน

พนักงาน

183 คน