ปฎิทินกิจกรรมโรงเรียน   >>ขยาย
..ประวัติโรงเรียนจิตรลดา..
ข้อมูลการติดต่อ
 

ติดต่อเรา

โรงเรียนจิตรลดา
บริเวณพระตำหนักจิตรลดารโหฐาน พระราชวังดุสิต
ถ.ราชวิถี แขวงสวนจิตรลดา
เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10303
โทร 02-2804830 -1 โทรสาร 02-2803392

http://www.chitraladaschool.ac.th
e-mail : info@chitraladaschool.ac.th
Address: Chitralada School Ratchawithi Rd, Suan Chitlada, Dusit, Bangkok 10300
Phone: 02 280 4830