ปฎิทินกิจกรรมโรงเรียน   >>ขยาย
..ประวัติโรงเรียนจิตรลดา..
พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ H.R.H.Princess Siribha Chudhabhorn
 
เลขประจำพระองค์ 1334 นักเรียนจิตรลดารุ่นที่ 31
พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ เสด็จมาทรงพระอักษรระดับอนุบาล ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2528