ปฎิทินกิจกรรมโรงเรียน   >>ขยาย
..ประวัติโรงเรียนจิตรลดา..
พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ H.R.H.Princess Adityadhrnkitikhun
 
เลขประจำพระองค์ 1538 นักเรียนจิตรลดารุ่นที่ 32
พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ เสด็จมาทรงพระอักษรในระดับอนุบาล ณ วันที่ 10 กรกฎาคม 2530