::Chitralada School::

ขอเชิญชมนิทรรศการ CDTI 2020 Virtual Exhibition


สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดาจัดนิทรรศการ CDTI 2020 Virtual Exhibition เพื่อเผยแพร่ผลงานของนักเรียน นักศึกษา ครู และอาจารย์ ณ อาคาร 604 ชั้น 4 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ตั้งแต่วันที่ 24 ตุลาคม 2563 สามารถเข้าชมผ่านระบบออนไลน์ได้ตามลิ้งก์ https://my.matterport.com/show/?m=UDtHNR6k1Vq หรือแสกนผ่าน QR Code สำหรับการเข้าชมแบบออนไลน์