Responsive Image Gallery <

พิธีปิดกิจกรรมกีฬาสีระดับมัธยมศึกษา วันพฤหัสบดี ที่ 19 มกราคม พ.ศ.2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวดี นาคะผดุงรัตน์ ผู้จัดการและผู้อำนวยการโรงเรียนจิตรลดา เป็นประธานในพิธีปิดกิจกรรมกีฬาสีระดับมัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 โดยสีแสดได้รับถ้วยรางวัลชนะเลิศประเภทกีฬา