Responsive Image Gallery <

กิจกรรมประกอบการเรียนวิชาลูกเสือ-เนตรนารี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 วันพฤหัสบดี ที่ 4 มกราคม 2566 โรงเรียนจิตรลดา จัดกิจกรรมประกอบการเรียนวิชาลูกเสือ-เนตรนารี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ณ พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศและการบินแห่งชาติ เพื่อให้นักเรียนมีประสบการณ์นอกห้องเรียน และเพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้เกี่ยวกับประวัติการบินของไทย ซึ่งนักเรียนจะได้รับทราบประวัติความเป็นมาของเครื่องบินที่เคยใช้ปฏิบัติงานจริงเมื่อในอดีต ตลอดจนทดลองขึ้นเครื่องบินต่าง ๆ รวมถึงนักเรียนได้สัมผัสประสบการณ์การบินผ่านห้องฝึกการบินจำลอง (FLIGHT SIMULATOR) และพิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศและการบินแห่งชาติ ยังได้จัดกิจกรรมโชว์การบังคับโดรนอีกด้วย