Responsive Image Gallery <

พระสงฆ์จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยนำสวดเจริญพระพุทธมนต์ ณ โรงเรียนจิตรลดา วันที่ 21 ธันวาคม 2565 พระโสภณวชิราภรณ์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม และพระอาจารย์จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยรวม 5 รูป สวดเจริญพระพุทธมนต์บท “โพชฌังคปริตร” และ “วชิรกิตติยาภาราชธีตาวรทานคาถา” เพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวร ณ สนามบาสเกตบอล ระดับประถมศึกษา ทั้งนี้คณะครู นักเรียนและพนักงานโรงเรียนจิตรลดาสวดมนต์บท “โพชฌังคปริตร” เพื่อถวายพระพรชัยมงคล มาตั้งแต่วันจันทร์ที่ 19 ธันวาคม 2565 เป็นต้นมา