Responsive Image Gallery

ทัศนศึกษาหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครระดับอนุบาล 2 และ 3 โรงเรียนจิตรลดา ได้นำนักเรียนเข้าชมนิทรรศการภาพถ่าย ฝีพระหัตถ์ในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่ 24 และ 26 ธันวาคม 2562 ณ ห้องนิทรรศการหลัก ชั้น 9 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร โดยมีคุณนิติกร กรัยวิเชียร และคณะเป็นวิทยากรนำชม กิจกรรมนี้เป็นการเรียนรู้นอกห้องเรียน เพื่อเพิ่มพูนความรู้ และประสบการณ์ตรงให้กับนักเรียน


คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม... >>>