Responsive Image Gallery

โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมจิตรลดา – เหมียนหยาง ครั้งที่ 8กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน) ได้จัดโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมจิตรลดา – เหมียนหยาง ครั้งที่ 8 ระหว่างวันที่ 9-19 ตุลาคม 2562 ณ เมืองเหมียนหยาง มลฑลเสฉวน สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยนักเรียนได้ร่วมกิจกรรมต่างๆ อาทิเช่น ทัศนศึกษา พิพิธภัณฑ์เฉิงตู ศูนย์วิจัยหมีแพนด้า วัดเซิ่งสุ่ย ศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์ ถ้ำเมืองเจียงโหยว การเรียนทำอาหารจีน เขียนพู่กันจีน ตัดกระดาษแบบจีน ฯลฯ


คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม... >>>