Responsive Image Gallery

พิธีถวายพระพรชัยมงคลถวายแด่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีพิธีถวายพระพรชัยมงคลถวายแด่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในศุภวาระ วันคล้ายวันพระราชสมภพ ๒ เมษายน ๒๕๖๒ ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ณ โรงเรียนจิตรลดา


คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม... >>>