Responsive Image Gallery

กิจกรรมทัศนศึกษา​ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา​ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา​ปีที่2 เข้าร่วมกิจกรรมทัศนศึกษา​ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา​ เมื่อวันที่14​ ธันวาคม​ พ.ศ.​2561 โดยมีอาจารย์เผ่าทอง​ ทองเจือเป็นวิทยากร


คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม... >>>