Responsive Image Gallery

กิจกรรมชมวัดฟังธรรมระดับอนุบาล โรงเรียนจิตรลดา ได้จัดกิจกรรมชมวัดฟังธรรมขึ้น เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจในพระพุทธศาสนา จากประสบการณ์ตรงและเชื่อมโยงการเรียนรู้จากภายในห้องเรียน โดยนำนักเรียนชั้นอนุบาล 1 ไปฟังเทศน์ และถวายสังฆทาน ณ วัดเทวราชกุญชรวรวิหาร เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2561


คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม... >>>