Responsive Image Gallery

งานชุมนุมลูกเสือสำรอง (CUB CAN)เมื่อวันเสาร์ที่ 15 ธันวาคม พ.ศ.2561 กองลูกเสือสำรอง โรงเรียนจิตรลดา ได้นำคณะลูกเสือและเนตรนารีสำรอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 107 คน เข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือสำรอง (CUB CAN) ครั้งที่ 1ณ โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ลูกเสือสำรองได้มีโอกาสทำกิจกรรมร่วมกัน เป็นการเพิ่มพูนความรู้ความสามารถ ทักษะวิชาการทางลูกเสือ และสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างพี่น้องลูกเสือ


คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม... >>>