Responsive Image Gallery

การแข่งขันคณิตศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 20ผลการแข่งขันคณิตศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 20 ทุนการศึกษาพระพรหมมังคลาจารย์ ประธานมูลนิธิร่มฉัตร ปีการศึกษา 2561 รอบเจียระไนเพชรระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 โรงเรียนจิตรลดา ระดับประถม ได้รับรางวัลดังนี้ ระดับชั้นป.3 ด.ช.บุญโญภาส วงศ์รัฐนันท์ ได้รับรางวัลชมเชย ในลำดับที่ 21 และ ด.ญไอยวริญท์ อ่อนจันทร์ ได้รับรางวัลชมเชย ในลำดับที่ 32