Responsive Image Gallery

งานพิธีรับตราพระราชทานระดับอนุบาล โรงเรียนจิตรลดา ได้ผ่านการประเมินและเข้าร่วมรับตราพระราชทาน"บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย" ปีการศึกษา 2560 ณ งานมหกรรมวิทยาศาสตร์ ห้องฟินิกส์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี เมื่อวันศุกร์ที่ 24 สิงหาคม 2561 โดยทางโรงเรียนได้ส่งโครงงานวิทยาศาสตร์ 1 โครงงาน เรื่อง “หอยทาก”และส่งบันทึกกิจกรรมการทดลองวิทยาศาสตร์เรื่องต่างๆจำนวน 20 การทดลอง เพื่อเข้ารับการประเมิน ดังต่อไปนี้ 1. การกลิ้ง 2. การเกิดเงา 3. การแพร่ของสี 4. การไหลของน้ำ 5. ไฟฟ้า 6. ภาพสะท้อน 7. แม่เหล็ก 8. แรงดันอากาศ 9. แรงตึงผิว 10. แรงยกของอากาศ 11. ลม 12. ล้อมหัศจรรย์ 13. ลอย-จม 14. ไฟฟ้าสถิต 15. สีเต้นระบำ 16. เสียง 17. แสงสี 18. หิน 19. อากาศรอบตัว และ20. อุณหภูมิร้อน-เย็น

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม... >>>