Responsive Image Gallery

นำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์แบบ Poster presentation และ Oral presentationนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 3 คน ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนของโรงเรียนไปนำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์แบบ Poster presentation และ Oral presentation อีกทั้งยังได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนถวายรายงานสมเด็จพระเทพฯในงาน Thailand-Japan Student Science Fair 2018 ณ โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย จังหวัดพิษณุโลก เมื่อวันที่ 6-9 มิถุนายน พ.ศ.2561

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม... >>>