Responsive Image Gallery

สัมมนาโครงการ 2018 The Belt and Road Our Future Global Youth Summit คณะนักเรียนและครูระดับมัธยมศึกษา เข้าร่วมสัมมนาโครงการ 2018 The Belt and Road Our Future Global Youth Summit วันที่ 19-23 เมษายน 2561 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา จำนวน 8 คน และครูผู้ดูแล จำนวน 1 คน เข้าร่วมสัมมนากับตัวแทนนักเรียนอีก 7 ประเทศในโครงการ 2018 The Belt and Road Our Future Global Youth Summit Arrival Information ณ กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในประเด็น “The Belt and Road” นโยบายเศรษฐกิจที่สำคัญของจีนในมิติที่หลากหลายและพัฒนาทักษะการเป็นพลเมืองโลก

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม... >>>