Responsive Image Gallery

การแข่งขันคณิตคิดเร็ว ครั้งที่ 19ในวันที่ 22-23 มกราคม พ.ศ. 2561 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ได้มีการจัดการแข่งขันแข่งขันคณิตศาสตร์ (คิดเลขเร็ว) สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา โดยแบ่งการแข่งขันเป็น 2 วัน คือระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้นแข่งขันในวันจันทร์ ที่ 22 ส่วนระดับประถมปลายแข่งในวันที่ 23 มกราคม 2561


คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรมและผลการแข่งขัน... >>>