Responsive Image Gallery

มอบอุปกรณ์กีฬาให้แก่ประธานกลุ่ม Black Lion Armyครูปานใจ ดวงวิจิตรกุล รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียนระดับมัธยมศึกษาพร้อมด้วยครูภาพัชร คำนึงและตัวแทนนักศึกษาวิชาทหารปีที่1-3 โรงเรียนจิตรลดา มอบอุปกรณ์กีฬาให้แก่ประธานกลุ่ม Black Lion Army ณ โรงเรียนรักษาดินแดน ถนนวิภาวดี-รังสิต เพื่อนำไปมอบให้แก่โรงเรียนบ้านไทรงาม อำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2560