ผู้จัดการและผู้อำนวยการ   
ผศ.ดร.ยุวดี นาคะผดุงรัตน์
Yuvadee Nakapadungrat, Ph.D.
  
ปฎิทินกิจกรรมโรงเรียน   >>ขยาย
กิจกรรมของโรงเรียน>>ดูทั้งหมด
CD-Gallery

กีฬาประเพณีสาธิตจุฬา - จิตรลดา ครั้งที่ 43 กีฬาประเพณีสาธิตจุฬา - จิตรลดา ครั้งที่ 43 อบรมภาษาอังกฤษหัวข้อ “English Speaking Day” อบรมภาษาอังกฤษหัวข้อ “English Speaking Day” กิจกรรมวางพวงมาลาเนื่องในวันมหิดล กิจกรรมวางพวงมาลาเนื่องในวันมหิดล งานแสดงมุทิตาจิต เนื่องในวันคล้ายวันเกิด ท่านผู้หญิงอังกาบ บุณยัษฐิติ งานแสดงมุทิตาจิต เนื่องในวันคล้ายวันเกิด ท่านผู้หญิงอังกาบ บุณยัษฐิติ กิจกรรมถวายราชสักการะ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร กิจกรรมถวายราชสักการะ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 ลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 เข้าร่วมลงนามถวายพระพร เข้าร่วมลงนามถวายพระพร ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนจิตรลดาเข้าร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ศาลาสหทัยสมาคม ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนจิตรลดาเข้าร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ศาลาสหทัยสมาคม พิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา 66 พรรษา ณ โรงเรียนจิตรลดา พิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา 66 พรรษา ณ โรงเรียนจิตรลดา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานเลี้ยงอาหารกลางวัน ครั้งที่ 7 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานเลี้ยงอาหารกลางวัน ครั้งที่ 7 ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2561  โรงเรียนจิตรลดาร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2561 โรงเรียนจิตรลดาร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day

CD-Activity

ข่าวสารประชาสัมพันธ์>>ดูทั้งหมด
::Chitralada School::
จิตรลดา Chanel>>ดูทั้งหมด

คนเก่งจิตรลดา>>ดูทั้งหมด
CD-Genius
เพิ่มความรู้ ภูมิปัญญาครู>>ดูทั้งหมด
CD-Genius