Responsive Image Gallery
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 กลุ่มการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ จำนวน 3 คน ได้แก่ นางสาว นันทภัทร์ เวทยสุภรณ์ นายชินทัต ธิวันนา นายภูริวิชญ์ พิชัย ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากการนำเสนอโครงงานเรื่อง “เซตกล้อง IOT สำหรับผู้ดูแบผู้สูงอายุ ในงาน YOUNG IT BUSINESS CONTEST 2022 จัดโดยสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2565