Responsive Image Gallery
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขันคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ปีการศึกษา 2563 การแข่งขันคณิตศาสตร์ประเทศไทย ครั้งที่ 9 ( 9th TMC – Thailand Mathematics Contest )
ด.ช.ธนพล คูสิทธิผล รางวัลเหรียญทอง ด.ช.ศุภพล สุขประดิษฐ รางวัลเหรียญเงิน ด.ช.กนกธรรม มัธยมจันทร์ รางวัลเหรียญทองแดง ด.ญ.พิมพ์ณารา รัตนโรจน์สกุล รางวัลเหรียญทองแดง