Responsive Image Gallery
เด็กหญิงปารณัท ลำเจียกเทศ นักเรียนขั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนจิตรลดาได้รับรางวัลจากกิจกรรมเทนนิส ดังนี้
1. รางวัลชนะเลิศการแข่งขันกีฬาเทนนิสระหว่างโรงเรียนส่วนกลางประจำปี 2560 รุ่นอายุไม่เกิน 14
2.รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันเทนนิสของกรมพลศึกษา ระหว่างโรงเรียนส่วนกลาง ประจำปี 2561 รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี
3.แชมป์หญิงคู่ รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี รายการเทนนิส เยาวชน เพื่อความชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 56 ประจำปี 2561
4.รางวัลชนะเลิศ พร้อมทุนการศึกษา จำนวน 10,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล และได้ร่วมเดินทางไปเชียร์และชมกีฬา
เอเชี่ยนเกมส์ ครั้งที่18 ณ กรุงจาร์การ์ต้า ประเทศอินโดนีเซีย ในโครงการ PTT INSPIRATION 7 ระหว่างวันที่ 30 สิงหาคม-1 กันยายน 2561