Responsive Image Gallery
ด.ช.อาชวรรถ ชินวสุสิน นร ชั้น ม.2 ได้รับรางวัลเหรียญทองจากการแข่งขันรายการ Hong Kong International Mathematical Olympiad 2018 รอบ Final (HKIMO Final Round 2018) ในระดับ Secondary 1 โดยมีประเทศเข้าร่วมแข่งขันทั้งหมด 15 ประเทศ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม - 3 กันยายน 2561 ณ เขตบริหารพิเศษฮ่องกง