Responsive Image Gallery <

ถวายพระพร​ชัยมงคล​ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี​ คณะครูเข้าถวายพระพร​ชัยมงคล​ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี​ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ​ 5 เมษายน​ 2566 ณ​ ที่ประทับชั่วคราว​ กรมสุขภาพจิต​ กระทรวงสาธารณสุข​