Responsive Image Gallery <

ลูกเสือ-เนตรนารี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เข้าร่วมกิจกรรมกระโดดหอสูง วันศุกร์ ที่ 27 มกราคม พ.ศ.2566 ลูกเสือ-เนตรนารี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เข้าร่วมกิจกรรมกระโดดหอสูง เพื่อประดับเครื่องหมายวิชาพิเศษปีกกระโดดหอ ประกอบการเรียนวิชาลูกเสือ-เนตรนารี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ณ พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี