Responsive Image Gallery <

กิจกรรม จาริกวัด จารึกธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ในวันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 07.30 น. - 11.30น. นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ไปร่วมกิจกรรมจาริกวัด - จารึกธรรม ณ วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร โดยนักเรียนได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติกิจกรรมตามฐานต่างๆ ซึ่งพระอาจารย์ที่สอนพระพุทธศาสนาและพระอาจารย์ประจำวัดเป็นพระวิทยากร และมีตัวแทนผู้ปกครองของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5 ร่วมทำบุญถวายภัตตาหารเพลและสังฆทานแด่พระสงฆ์ จำนวน 25 รูป