Responsive Image Gallery <

ระดับอนุบาลจัดกิจกรรมท่องโลกวิทยาศาสตร์ ระหว่างวันที่ 15-16 ธันวาคม 2565 โดยนำนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 2-3 ทัศนศึกษา ณ พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศและการบินแห่งชาติ เพื่อเปิดประสบการณ์นอกห้องเรียน และเพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้เกี่ยวกับประวัติการบินของไทย ซึ่งนักเรียนจะได้รับทราบประวัติความเป็นมาของเครื่องบินที่เคยใช้ปฏิบัติงานจริงเมื่อในอดีต ตลอดจนได้สัมผัส ได้ทดลองขึ้นเครื่องบินต่าง ๆ นอกจากนี้ทางพิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศและการบินแห่งชาติ ยังได้จัดกิจกรรมโชว์การฝึกสุนัขทหารในการปฏิบัติภารกิจต่าง ๆ ซึ่งนักเรียนจะได้เห็นความฉลาด ความสามารถของสุนัขสายพันธ์ุต่าง ๆ ตลอดจนได้รับความสนุกสนาน ตื่นเต้น และมีความสุขจากการชมกิจกรรมดังกล่าว