Responsive Image Gallery <

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากการนำเสนอโครงงาน ในงาน Young IT Business Contest 2022 ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 กลุ่มการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ จำนวน 3 คน ได้แก่ นางสาว นันทภัทร์ เวทยสุภรณ์ นายชินทัต ธิวันนา นายภูริวิชญ์ พิชัย ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากการนำเสนอโครงงานเรื่อง “เซตกล้อง IoT สำหรับผู้ดูแบผู้สูงอายุ ในงาน Young IT Business Contest 2022 จัดโดยสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2565