Responsive Image Gallery <

นักเรียนเข้ารับการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม เมื่อวันที่ 14 ต.ค. 64 นักเรียนที่มีอายุ 10 - 18 ปี จำนวน 274 คน เข้ารับการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม ที่ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ บมจ.โทรคมนาคม อาคาร 9 ถ.แจ้งวัฒนะ