Responsive Image Gallery

ทัศนศึกษา ณ วัดเทวราชกุญชรวรวิหาร ระดับอนุบาล 1 ร่วมกิจกรรมชมวัดฟังธรรม เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2562 โดยนำนักเรียนไปทัศนศึกษา ณ วัดเทวราชกุญชรวรวิหาร เพื่อให้นักเรียนเรียนรู้นอกห้องเรียนผ่านประสบการณ์ตรง นักเรียนถวายสังฆทาน ฟังเทศน์ร่วมกัน หลังจากนั้นได้เดินชมวัดและพิพิธภัณฑ์สักทองที่ตั้งอยู่ภายในวัด


คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม... >>>