Responsive Image Gallery

กีฬาประเพณีสาธิตจุฬา - จิตรลดา ครั้งที่ 44โรงเรียนจิตรลดาและโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้จัดกิจกรรมกีฬาประเพณีสาธิตจุฬาฯ-จิตรลดา ครั้งที่ 44 ในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 ครั้งนี้โรงเรียนจิตรลดาเป็นเจ้าภาพ โดยจัดแข่งขัน ณ สนามกีฬาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทางโรงเรียนจิตรลดาได้จัดการแสดงชุดไทยพระราชนิยมต้อนรับคณะครูจากโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และนักเรียนได้มีกิจกรรมต้อนรับเพื่อนโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอย่างอบอุ่น เพื่อกระชับความสัมพันธ์ของคณะครูทั้งสองโรงเรียน