Responsive Image Gallery

แข่งขันเมกเกอร์เยาวชนจีน-ไทย ครั้งที่ 1 สำนักงานใหญ่ฮั่นปั้นประจำประเทศไทย และสมาคมอิเล็กทรอนิกส์ ประเทศจีน ได้จัดการแข่งขันเมกเกอร์เยาวชนจีน-ไทย ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 3-4 สิงหาคม 2562 ณ โรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย ในการนี้โรงเรียนจิตรลดาได้ส่งนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 3 คน ได้แก่ ด.ช.จิรา พิทักษ์วงศ์ ด.ช.ณัฐชนน ปโกฏิประภา และ ด.ช.ภูริวัฒน์ วรวรรณ ณ อยุธยา เข้าร่วมการแข่งขัน และได้รับรางวัลชมเชยจากการแข่งขัน โดยมีคุณครูอรรถพล หล่อพันธุ์ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นผู้ควบคุมทีม