Responsive Image Gallery

ทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครแห่งที่ 1 (จตุจักร)โรงเรียนจิตรลดา ระดับชั้นอนุบาลได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียนภายในชุมชนขึ้น เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้จากประสบการณ์ตรงและเชื่อมโยงการเรียนรู้จากภายในห้องเรียน โดยนำนักเรียนไปทัศนศึกษา ณ พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครแห่งที่ 1 (จตุจักร)
นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมในฐานต่างๆ ดังนี้
นักเรียนชั้นอนุบาล 3 นักสืบไดโนเสาร์และเมืองสายรุ้ง (อาชีพต่างๆ) วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
นักเรียนชั้นอนุบาล 2 นักสืบไดโนเสาร์และเมืองสายรุ้ง (อาชีพต่างๆ) วันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
นักเรียนชั้นอนุบาล 1 สวนหลังบ้านและเมืองสายรุ้ง (อาชีพต่างๆ) วันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม... >>>