Responsive Image Gallery

กิจกรรม สาธิตการชมการแสดงโขนวันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 โรงเรียนจิตรลดาได้จัดการสาธิตการชมการแสดงโขน นาฏศิลป์ชั้นสูงของไทย ให้แก่นักเรียนจิตรลดาทั้ง3 ระดับ เพื่อเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจก่อนไปชมการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เรื่อง รามเกียรติ์ ตอน “พิเภกสวามิภักดิ์”จัดแสดง ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ในวันที่ 8 และ 9 พฤศจิกายน 2561 บรรยายหลักการชมโขนและให้ความรู้โดย ครูประสาท ทองอร่าม ผู้เชี่ยวชาญจากกรมศิลปากร ร่วมสาธิตโดยคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาขาดนตรี-นาฏศิลป์ไทย โรงเรียนจิตรลดาคลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม... >>>