Responsive Image Gallery

กิจกรรมงาน วันดนตรี "CD MUSIC DAY 2018"วันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 โรงเรียนจิตรลดาจัดงาน กิจกรรมงาน วันดนตรี "CD MUSIC DAY 2018" เพื่อให้นักเรียนได้แสดงความสามารถด้านดนตรี ในงานนอกจากมีวงดนตรีของนักเรียนที่แสดงดนตรีทั้งหมด 7 วง แล้วยังได้เชิญศิลปินวง Bedroom Audio มาเล่นดนตรีในงานด้วย บรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนานทั้งครูและนักเรียนคลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม... >>>