Responsive Image Gallery

กิจกรรมส่งเสริมด้านกีฬาและเสริมสร้างแรงบันดาลใจในวันอังคาร ที่ 11 เดือนกันยายน พ.ศ.2561 คณะกรรมการนักเรียน ระดับประถมศึกษา ได้จัดกิจกรรม Sport Inspiration ซึ่งเป็นกิจกรรมส่งเสริมด้านกีฬาและเสริมสร้างแรงบันดาลใจให้นักเรียนได้เห็นประโยชน์ของการเล่นกีฬามากขึ้น โดยกิจกรรมได้จัดขึ้นบริเวณสนามบาสเก็ตบอล หน้าตึกประถมศึกษา และได้รับความร่วมมือจากนักฟุตบอล สโมสรโปลิศยูไนเต็ด มาร่วมกิจกรรมและนำเสนอเทคนิคการเล่นฟุตบอลให้แก่นักเรียนจากชุมนุมฟุตบอลซึ่งได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ทั้งนี้มีนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 -6 เข้าร่วมชมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกันคลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม... >>>