Responsive Image Gallery

กิจกรรมในโครงการบัณณาสสมโภช ระยะที่ 3 ณ โรงเรียนวัดไผ่ดำ คณะครูและนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์ ภายใต้โครงการบัณณาสสมโภช ระยะที่ 3 ให้แก่สามเณรโรงเรียนวัดไผ่ดำ จังหวัดสิงห์บุรี วันเสาร์ที่ 15 กันยายน 2561 ในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีฐานความรู้หลากหลาย เช่น กิจกรรมการหาค่า pi เกมคณิตศาสตร์ กิจกรรมพลังงานกับการเคลื่อนที่ การทำสไลด์ถาวร กิจกรรมการประดิษฐ์นาฬิกาแดด ข้างขึ้นข้างแรม ไมโครคอนโทรเลอร์และแอพลิเคชั่น หุ่นยนต์อัติโนมัติ เป็นต้นคลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม... >>>