Responsive Image Gallery

โครงการสรรหาผู้มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 16เด็กชายอาชวรรถ ชินวสุสิน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนจิตรลดา ได้รางวัลเหรียญทองแดง ประเภทบุคคล ในการเข้าร่วมแข่งขันในโครงการสรรหาผู้มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 16 ประจำปีการศึกษา 2561 ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2561