Responsive Image Gallery

ตัวแทนนักเรียนระดับชั้นม.4และม.5 เข้าชมนิทรรศการ ‘นาล้ง’วันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม 2561 ตัวแทนนักเรียนระดับชั้นม.4และม.5 เข้าชมนิทรรศการ ‘นาล้ง’ นิทรรศการนำเสนอภูมิปัญญา และนวัตกรรมเกี่ยวกับข้าวรูปแบบอินเตอร์แอคทีฟ เหมาะกับการเรียนรู้สำหรับทุกเพศทุกวัย ณ ‘ล้ง 1919’ สุดถนนเชียงใหม่ ริมแม่น้ำเจ้าพระยา ฝั่งธนบุรี