Responsive Image Gallery

มอบสิ่งของช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่ประเทศลาววันที่ 1 สิงหาคม 25561 โรงเรียนจิตรลดานำสิ่งของไปมอบแก่ตัวแทนจากกระทรวงมหาดไทย เพื่อนำไปมอบให้ผู้ประสบภัยจากน้ำท่วม ที่ประเทศลาว