Responsive Image Gallery

พิธีถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝนเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ณ โรงเรียนจิตรลดาวันที่ 25 กรกฏาคม 2561 ผู้บริหาร ครู และตัวแทนนักเรียนโรงเรียนจิตรลดา ได้ร่วมกันถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความสามัคคี และรักษาประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามที่สืบทอดกันมายาวนาน และถือเป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับโครงการวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาด้วย

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม... >>>