Responsive Image Gallery

พิธีเปิดโครงการจิตอาสาเพื่อการพัฒนาลำน้ำกับชีวิต บนวิถีแห่งความพอเพียงเพื่อประโยชน์และความสุขของประชาชน เมื่อวันจันทร์ ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 เวลา 9.30 น. เด็กชาย ธนวัฒน์ อรุณสวัสดิ์ และ เด็กหญิง ทัดจันทร์ สวัสดิศานต์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ได้เป็นตัวเเทนนักเรียนเข้าร่วมในพิธีเปิดโครงการจิตอาสาเพื่อการพัฒนาลำน้ำกับชีวิต บนวิถีแห่งความพอเพียงเพื่อประโยชน์และความสุขของประชาชน โดยมี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล