Responsive Image Gallery

คุณหมอให้ความรู้เกี่ยวกับโรค ไข้ ผื่น ไวรัส จากยุงลาย แพทย์หญิง ปวีณา อังคณานุกิจ นายแพทย์ชำนาญการ ศูนย์บริการสาธารณสุข 6 ให้ความรู้เกี่ยวกับโรค ไข้ ผื่น ไวรัส จากยุงลาย แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาให้ตระหนักในการเฝ้าระวังและป้องกันโรคที่เกิดจากยุงลาย ในวันศุกร์ ที่ 22 มิถุนายน 2561 ณ ศาลาผกาภิรมย์ โรงเรียนจิตรลดา